nowjobs_environment
28 maart 2023

Belangrijkste risico’s bij het inhuren van zzp’ers

Belangrijkste risico’s bij het inhuren van zzp’ers

Het aantal zzp’ers is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Werken met zzp’ers is aantrekkelijk, maar niet altijd zonder risico’s. Wat zijn de belangrijkste risico’s?

1.    Arbeidsrechtelijke risico’s 
2.    Fiscale risico’s 

Arbeidsrechtelijke risico’s: de zzp’er claimt werknemer te zijn

Een zzp'er kan claimen nooit als zelfstandige voor je te hebben gewerkt, maar als werknemer. Dit komt vaak voor als er sprake is van een conflict, bijvoorbeeld als de overeenkomst niet wordt verlengd. Of als je de zzp’er vaker hebt ingehuurd. De zzp’er kan (met terugwerkende kracht) aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld en -dagen of doorbetaling bij ziekte. 

Fiscale risico’s: de zzp’er wordt door de Belastingdienst gezien als werknemer

Een zzp’er is een zelfstandig ondernemer en voert een opdracht uit voor de opdrachtgever. De zzp’er is een expert op een bepaald vakgebied en bepaalt zelf hoe en wanneer hij deze opdracht uitvoert. Geeft de opdrachtgever toch te veel sturing of doet de zzp’er hetzelfde werk als een werknemer in loondienst, dan kan de Belastingdienst oordelen dat er wel sprake is van werken in loondienst. De opdrachtgever ontvangt dan een naheffingsaanslag die kan oplopen tot 150% van de betalingen die aan de “zzp’er” zijn verricht, wat. Dat wil je natuurlijk voorkomen:

●    Geef geen werkinhoudelijke instructies en leiding.
●    Sta toe dat de zzp’er ook voor andere opdrachtgevers werkt.
●    De zzp’er zorgt zelf voor gereedschap, een telefoon, vervoermiddel. 
●    Betaal de zzp’er niet door tijdens ziekte en vakantie.

Een ander fiscaal risico is een fictief dienstverband. Volgens de wet is iemand dan een werknemer en kan de Belastingdienst ook een naheffingsaanslag opleggen.

Let dus goed op de risico’s als je zzp’ers inhuurt en voorkom een naheffingsaanslag of boetes. 

 

Checklist downloaden

Wil jij weten of je wel echte zzp’ers inhuurt?

Download onze handige checklist.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de risico’s bij het inhuren van zzp’ers? Bel dan naar 088 56 27 000 of stuur een mail naar hello@nowjobs.nl.

account_circle

Marketing - 28 maart 2023